مبا حثه ی درس حفظ 1 و 2

 1-حلقه ی مباحثه در مورد حفظ قران بهتر است که سه نفری باشد

2-در صورت غایب بودن یکی از سه نفر مباحثه تعطیل نمی شود.

3-اگر حلقه از سه نفر بیشتر باشد مرور آیات کندترصورت می گیرد ، ووقت بیشتری می برد .

4-درحلفه ی سه نفره  هر بار به نوبت یکی می تواند  از روی قرآن کنترل کند تا از نظر اعراب ویا احیانا نکات تجویدی  به مشگلی برنخورند.

5-درحلقه ی سه نفری قرعه کشی و چرخش نفرات بهتر انجام می گیرد.

6-اگر تعداد از سه نفر بیشتر شود کم کم جدیّت کار از بین میرود و صحبت ها و خوش و بش ها وقت عزیز را به بیهودگی می کشانند. شما تصور کنید جمعی 4 یا 5 نفره تا سلامٌ علیکُم و حال و احوال کنند عملاً وقت زیادی می گذرد.

7-اتّفاق آراء ویکدل شدن در جمع بیشتر از سه نفر سخت است،زیرا برخلاف مباحثه ی بقیّه ی دروس در درس حفظ احتیاج به هیچ گونه موارد اختلاف نظر یا قویتر و ضعیف تر بودن افراد نیست ،در درسهایی همانند عقاید و فلسفه اگر دربین  یک حلقه افراد ضعیف و قوی (همانندیک استاد) باشند مباحثه موفّق ترپیش می رود ولی در حفظ قرآن مباحثه گر ها با هم در یکرتبه با شند هماهنگی کار بالا میرود  ....

/ 0 نظر / 40 بازدید